Disclaimer


Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Dani Design is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Dani Design behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Dani Design verveelvoudigd en/of gepubliceerd worden door digitale kopie voor gebruik op internet, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Dani Design zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via orders of anderszins zonder toestemming doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Dani Design respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van deze gegevens.

Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen: info@danidesign.nl


Like us on Facebook!
Follow us on Twitter!